Regulamin
1. Postanowienia ogólne:

1.1 Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem, a korzystanie z forum jak i rejestracja na nim są wyrażeniem jego akceptacji. Nieznajomość zasad nie chroni przed konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania.

1.2 Za tworzenie, modyfikację oraz interpretację regulaminu odpowiadają administracja oraz moderatorzy. Regulamin może ulegać zmianom podczas działania forum. Zmiany te obowiązują od momentu w którym użytkownicy zostaną o nich poinformowaniu (przez specjalnie wyznaczony temat). Kwestie nie uwzględnione w regulaminie podlegają indywidualnemu osądowi administracji.

1.3 Wybrane działy mogą posiadać oddzielne, dodatkowe regulaminy, umieszczone w nich jako przyklejone tematy.

1.4 Administracja i moderatorzy mają prawo do dowolnej edycji i usuwania wszelkiej treści umieszczonej na forum przez użytkowników. Za ewentualne nadużycia ponoszą wewnętrzną odpowiedzialność.

1.5 Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą konsekwencje opisane w sekcji "Ostrzeżenia".

1.6 Odpowiedzialność prawną za treści umieszczane na forum ponoszą ich autorzy, nie administracja. Administracja nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne włamania mogące prowadzić do pozyskania lub utraty danych użytkowników.

2. Konta i profile:

2.1 Rejestrując konto, zgadzasz się na trwałe przechowywanie twoich danych, takich jak adres IP. W związku z tym, nawet po przerwaniu korzystania z forum, konto nie zostanie całkowicie skasowane (zwłaszcza w przypadku użytkowników zablokowanych za poważne przewinienia, co ma na celu umożliwienie ich łatwej identyfikacji gdyby chcieli powrócić). Na prośbę właściciela konta, można jednak usunąć związane z nim informacje osobowe takie jak imię, nazwisko czy dane adresowe.

2.2 Jedna osoba może korzystać tylko z jednego konta, a jedno konto może być wykorzystywane tylko przez jedną osobę. W wypadku wykrycia złamania tej zasady, zwłaszcza dokonanego w celu oszustwa, powiązane konta zostaną zablokowane.

2.3 Zabrania się rejestrowania i używania kont z użyciem narzędzi anonimizujących lub podając fikcyjne dane (jak adres e-mail którego w rzeczywistości się nie używa). Tak założone konta będą blokowane.

2.4 Nicki, awatary jak i sygnatury służą przede wszystkim do rozpoznawania użytkownika. Niewłaściwe ich wykorzystywanie (jak podszywanie się pod innego użytkownika przez ustawienie takich samych lub podobnych) jest zabronione.

2.5 Jako awatar może zostać użyty obraz w formacie png lub jpg, wadze nie przekraczającej 100kb, oraz rozmiarze do 110x110px (oprogramowanie forum ma możliwość skalowania grafik).

2.6 Sygnatury są podpisem użytkownika, mogą jednak być też używane do dzielenia się jakąś zwięzłą informacją. Łączny rozmiar sygnatury jako całości nie może przekraczać 400px (szerokość) na 200px (wysokość). Całkowita waga użytych w sygnaturze grafik nie może przekraczać 0.5mb.

2.7 Sugeruje się stosowanie sygnatur możliwie treściwych i nie odwracających uwagi od właściwej zawartości tematu. Sygnatura która odwraca uwagę od treści postów lub ma duże wymiary w porównaniu z postami danego użytkownika, może zostać skasowana.

3. Wypowiedzi na forum:

3.1 Zabrania się publikowania treści naruszających prawa innych osób (godzących w ich godność, prywatność lub inne dobra osobiste).

3.2 Treści wyjątkowo drastyczne, szokujące lub ogólnie wulgarne są dopuszczalne tylko pod warunkiem, że będą oznakowane i domyślnie niewidoczne dla przeglądających (zostaną umieszczone w formie linku lub zawartości tagu spoiler).

3.3 Kasowane będą posty zaniżające poziom dyskusji poprzez niezgodność z tematem, niską ogólną wartość merytoryczną, liczne błędy językowe, niezgodność z elementarnymi zasadami kultury osobistej oraz rozpraszanie wskutek zdecydowanego nadużycia formatowania (dotyczy także korzystania z wielkich liter).

3.4 Nie należy ponownie postować w temacie, na który od ostatniego posta danej osoby nikt nie odpowiedział, ani nie upłynęła ponad doba. W tych sytuacjach należy korzystać z możliwości edycji.

3.5 Nie należy pisać bez wyraźnej potrzeby w temacie od dawna zamkniętym. Na ogół jego autor i wypowiadający się nie oczekują już kolejnej odpowiedzi, jest to już tylko śmiecenie.

3.6 Przy zakładaniu nowego tematu, należy upewnić się że jest to potrzebne, że podobny nie istnieje, oraz że wybrało się właściwy dział forum. Należy wcześniej zwrócić szczególną uwagę na tematy przyklejone. Nazwa tematu ma stanowić krótkie podsumowanie jego treści, umożliwiać jej rozpoznanie.

3.7 Do porozumiewania się z konkretną osobą lub grupą służą prywatne wiadomości (lub tajne subfora). Forum właściwie służy do publikowania wypowiedzi skierowanych do całej społeczności. Z drugiej strony, zabrania się wysyłania na pw wszelakich próśb i propozycji w sytuacji kiedy mogłyby one zostać uznane za nachalne i nieuzasadnione.

3.8 Zabrania się wykorzystywania forum w celach reklamowych bez otrzymania uprzedniej zgody administracji. Za reklamę są w szczególności uznawane działania które mogą zostać powiązane z osobistą korzyścią wstawiającego, a nie ogółu społeczności. Dotyczy to najczęściej nowo powstających stron/forów, stron/forów o podobnej tematyce oraz linków referencyjnych.

3.9 Dbanie o poziom forum należy przede wszystkim do moderatorów i administratorów. Jeśli chcesz w tym pomóc, nie pisz na ten temat specjalnej wypowiedzi (która sama zapewne byłaby niewłaściwa przez brak wartości dla właściwego tematu), ale skorzystaj z możliwości raportu.

3.10 W przypadku sond, osobie zakładającej zabrania się ich znaczącej edycji bez wyczyszczenia wyników w sytuacji kiedy mogłoby to zostać uznane za próbę oszustwa. Wszelkie manipulacje i nadużycia związane z głosowaniami będą szczególnie ciężko karane.

3.11 Zabrania się publikowania materiałów zakazanych prawnie. Co za tym idzie, zabrania się wykorzystywania forum do bezpośredniego szerzenia piractwa. Jeśli jednak nie jest to działanie bezpośrednio zauważalne, administracja nie będzie w nie wnikać.

3.12 Materiały multimedialne (video, zdjęcia) cięższe niż 1mb należy zamieszczać w formie linków lub ukrywać je w tagu spoiler.

3.13 Shoutbox jest przeznaczony do celów towarzyskich. Zabrania się pisania na nim o problemach związanych z tematyką forum.

3.14 Treść tajnych subforów oraz prywatnych wiadomości nie jest moderowana. Wpływ na nie ma odpowiednio moderator danego subforum lub adresat wiadomości (który jeśli uzna wiadomość za niepożądaną, może zablokować otrzymywanie kolejnych od danej osoby).

3.15 W publicznych dyskusjach nie będą tolerowane zwykłe kłótnie czy prywatne wojny. Osoby które nie mogą się ze sobą porozumieć powinny się ignorować, a w ostateczności przedstawiać swoje racje za pomocą indywidualnego kanału komunikacji (jak prywatne wiadomości).

4. Ostrzeżenia:

4.1 Każdy użytkownik posiada swój dziennik ostrzeżeń wraz z liczbowym wskaźnikiem.
Skala ostrzeżeń jest 10-stopniowa. W większości przypadków ostrzeżeniu towarzyszy zwiększenie wskaźnika o 1 stopień, jednak w przypadku poważnych przewinień może być ono wyższe. Wskaźnik ostrzeżeń pełni rolę pomocniczą w przypadku określania konsekwencji które mają spotkać użytkownika jeśli administrator/moderator uzna że powinien on zostać ukarany.

4.2 Ostrzeżenia mogą być przyznawane za każdą aktywność użytkownika sprzeczną z regulaminem. Szczególnie surowe konsekwencje będą miały szeroko rozumiane działania przeciwko ogółowi społeczności, takie jak oszustwa, próby ataków hackerskich (wymierzonych w samo forum lub użytkowników) czy masowy spam (w formie postów, pw czy maili).

4.3 Stare ostrzeżenia mogą być usuwane wedle uznania moderatorów, jeśli dana osoba na dłuższy czas (np 2 miesiące) powróciła do przestrzegania regulaminu. Może także być to forma docenienia wyjątkowo pozytywnej aktywności danej osoby.

4.4 Administracja i moderatorzy mają możliwość czasowego lub stałego zablokowania możliwości publikowania na forum danej osobie, włączenia konieczności zatwierdzania postów danej osoby (do momentu zatwierdzenia takie posty są niewidoczne) lub całkowitej blokady konta i informacji związanych z użytkownikiem (jak adres IP).

4.5 Ostrzeżenia danego użytkownika są widoczne tylko dla niego oraz administracji i moderatorów. Informacja o blokadzie konta i jej przyczyna powinny, ale nie muszą, być podawane do wiadomości publicznej (przez ogłoszenie lub przeniesienie konta do grupy "Zbanowany").
Do góry