[Blender] KrxImpExp na blenderze 2.9 432 1

O temacie

Autor Randomowy

Zaczęty 20.05.2021 roku

Wyświetleń 432

Odpowiedzi 1

Randomowy

Randomowy

Użytkownicy
posty1
ProfesjaNierób
  • Użytkownicy
Witam. Mam problem z addonem KrxImpExp na blenderze 2.9, po prostu nie działa. Próbowałem każdego sposobu w moim zakresie, aby go zainstalować, ale dupa.
Na 2.79 oczywiście normalnie śmiga.
Posiada może ktoś wersje addona, która byłaby kompatybilna z blenderem 2.9, ewentualnie ktoś wie jak zrobić, aby on działał?
 

Tasilvar

Tasilvar

Użytkownicy
zwykły user
posty266
Propsy17
ProfesjaSkrypter
  • Użytkownicy
  • zwykły user
Jeśli chodzi o blendera 2.9 to raczej trzebaby przepisać skrypty w pythonie pod nowszą wersję aby współgrały. U mnie problem występuje natomiast z wersją 2.79. Wrzuciłem plugin kerraxa z wersji 2.66 do 2.79 - sam plugin został odneleziony jednak pracuję na OS X i tam architektura ścieżek jest inna niż w przypadku windowsa. Początkowo miałem problem aby w ustawieniach uzyskać oko do dodania ścieżki do tekstur, gdy udało mi się je ustawić (modyfikując plik kerraxa) podczas próby importu uzyskuję komunikat (widoczny na screenie). Załączam też plik image_search.py . Generalnie jeśli ktoś miałby zmodyfikowany plugin kerraxa pod linuxa/OS X i miałby ochotę się nim podzielić to chętnie przyjmę.
# image_search.py: provides the "load_image" function which can search an image file using some directory list.
# This file also provides GUI to setup the list of the texture directories.
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------
# This file is a part of the KrxImpExp package.
# Author: Vitaly Baranov
# License: GPL
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------


# Import the required modules
import bpy
from bpy.props import *
import os


#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Global variables and the "load_image" function
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
class TextureDirectory(bpy.types.PropertyGroup):
pass

bpy.utils.register_class(TextureDirectory)

bpy.types.Scene.texture_directories = CollectionProperty( name = "Texture directories", type = TextureDirectory, description= "" )
bpy.types.Scene.selected_texture_directory = IntProperty( name= "Selected texture directory", default = -1, min = -1)

# Load image with searching in directories specified by the "paths" global variable
def load_image(filename):
if filename == "":
return None

found = False
filepath = filename
if os.path.exists(filepath):
found = True
else:
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
if(len(texdirs) == 0):
load_paths()
for texdir in texdirs:
filepath = texdir.name + filename.lstrip("\\/")
if os.path.exists(filepath):
found = True
break

if found:
im = bpy.data.images.load(filepath)
else:
im = bpy.data.images.new(filename, 4, 4)
im.source = "FILE"
im.filepath = filename
return im#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Operations on texture directories
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Function: Adds a path
def add_path(path):
# nothing to do it the path is empty
if(path == ""):
return

# remove filename from the selected path
path2 = path
if(path2[-1] != os.sep and path2[-1] != os.altsep):
i = max(path2.rfind(os.sep), path2.rfind(os.altsep))
if(i != -1):
path2 = path2[:i+1]

# append the new path to the list if the list doesn't contain it yet
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
if(texdirs.get(path2) == None):
newindex = len(texdirs)
texdirs.add()
texdirs[newindex].name = path2
sce.selected_texture_directory = newindex

# Function: Adds a path with its subpaths
def add_path_with_subpaths(path):
# nothing to do it the path is empty
if(path == ""):
return

# remove filename from the selected path
path2 = path
if(path2[-1] != os.sep and path2[-1] != os.altsep):
i = max(path2.rfind(os.sep), path2.rfind(os.altsep))
if(i != -1):
path2 = path2[:i+1]

# append the new dirpath to the list if the list doesn't contain it yet
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
for root, dirs, files in os.walk(path2):
subpath = root.rstrip(os.sep + os.altsep) + os.sep
if(texdirs.get(subpath) == None):
add_path(subpath)

# Function: Moves a path upward (exchange a specified path with the previous one)
def move_path_up(index):
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
if sce.selected_texture_directory >= 1:
texdirs.move(sce.selected_texture_directory - 1, sce.selected_texture_directory)
sce.selected_texture_directory -= 1

# Function: Moves a path downward (exchange a specified path with the next one)
def move_path_down(index):
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
if sce.selected_texture_directory >= 0 and sce.selected_texture_directory <= len(texdirs) - 2:
texdirs.move(sce.selected_texture_directory, sce.selected_texture_directory + 1)
sce.selected_texture_directory += 1

# Function: Removes a path by index (0...num-1)
def remove_path(index):
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
texdirs.remove(index)
if(sce.selected_texture_directory >= len(texdirs)):
sce.selected_texture_directory = len(texdirs) - 1

# Function: Removes all the paths
def remove_all_paths():
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
while(len(texdirs) > 0):
texdirs.remove(0)
if sce.selected_texture_directory != -1:
sce.selected_texture_directory = -1

#  Function: Gets path to configuration file
def get_config_filepath():
altsep = os.altsep if os.altsep != None else ""
return bpy.utils.user_resource("CONFIG").rstrip(os.sep + altsep) + os.sep + "TextureDirs.cfg"

# Function: Saves paths to configuration file
def save_paths():
cfgfilepath = get_config_filepath()
cfgfile = None
try:
cfgfile = open(cfgfilepath, "wt")
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
for texdir in texdirs:
cfgfile.write(texdir.name)
cfgfile.write("\n")
except:
pass
finally:
if(cfgfile != None):
cfgfile.close()

# Function: Loads paths to configuration file
def load_paths():
remove_all_paths()
cfgfilepath = get_config_filepath()
cfgfile = None
try:
cfgfile = open(cfgfilepath, "rt")
for line in cfgfile:
if(line[-1] == "\n"):
line = line[:-1]
add_path(line)
except:
pass
finally:
if(cfgfile != None):
cfgfile.close()
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# GUI
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Button "Add a path"
class TEXDIRS_OT_add_path(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.add_path'
bl_label       = "Select path"

# This property is used by the file browser
filepath = StringProperty(name = "File Path")

def invoke(self, context, event):
wm = bpy.context.window_manager
# show the file browser
wm.fileselect_add(self)
return {'RUNNING_MODAL'}

def execute(self, context):
add_path(self.filepath)
save_paths()
return {'FINISHED'}

# Button "Add path with subpaths"
class TEXDIRS_OT_add_path_with_subpaths(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.add_path_with_subpaths'
bl_label       = "Select path"

# This property is used by the file browser
filepath = StringProperty(name = "File Path")

def invoke(self, context, event):
wm = bpy.context.window_manager
# show the file browser
wm.fileselect_add(self)
return {'RUNNING_MODAL'}

def execute(self, context):
add_path_with_subpaths(self.filepath)
save_paths()
return {'FINISHED'}

# Button "Move up"
class TEXDIRS_OT_move_up(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.move_up'
bl_label       = "Move up"
 
def invoke(self, context, event):
sce = bpy.context.scene
move_path_up(sce.selected_texture_directory)
save_paths()
return{'FINISHED'}

# Button "Move down"
class TEXDIRS_OT_move_down(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.move_down'
bl_label       = "Move down"
 
def invoke(self, context, event):
sce = bpy.context.scene
move_path_down(sce.selected_texture_directory)
save_paths()
return{'FINISHED'}

# Button "Remove path"
class TEXDIRS_OT_remove_path(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.remove_path'
bl_label       = "Remove path"
 
def invoke(self, context, event):
sce = bpy.context.scene
remove_path(sce.selected_texture_directory)
save_paths()
return{'FINISHED'}
 
# Button "Remove all"
class TEXDIRS_OT_remove_all_paths(bpy.types.Operator):
bl_idname      = 'texdirs.remove_all_paths'
bl_label       = "Remove all paths"

def invoke(self, context, event):
remove_all_paths()
save_paths()
return{'FINISHED'}
 
class TEXDIRS_UI_list_slot(bpy.types.UIList):
def draw_item(self, context, layout, data, item, icon, active_data, active_propname, index):
layout.label(text=item.name)

# A new panel in the user preferences
class TextureDirectoriesPanel(bpy.types.Panel):
bl_space_type  = 'USER_PREFERENCES'
bl_region_type = 'WINDOW'
bl_label = "List of texture directories (used by the KrxImpExp scripts)"

def __init__(self):
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories
if(len(texdirs) == 0):
load_paths()

def draw(self, context):
layout= self.layout
sce = bpy.context.scene
texdirs = sce.texture_directories

row0 = layout.row()
row0.template_list('TEXDIRS_UI_list_slot', '', sce, 'texture_directories', sce, 'selected_texture_directory', rows = 5, maxrows = 7)
col = row0.column(align=True)
col.scale_x = 0.35
col.operator('texdirs.add_path', text="Add path")
col.operator('texdirs.add_path_with_subpaths', text="Add path with subpaths")
col.operator('texdirs.move_up', text="Move up")
col.operator('texdirs.move_down', text="Move down")
col.operator('texdirs.remove_path', text="Remove path")
col.operator('texdirs.remove_all_paths', text="Remove all paths")
row1 = layout.row()

t = "Total: " + str(len(texdirs))
index = sce.selected_texture_directory
if(0 <= index and index < len(texdirs)):
t += "             "
t += "Selected: " + str(index+1)
t += "   "
t += "'" + texdirs[index].name + "'"
row1.label(text = t)

def register():
bpy.utils.register_class(TextureDirectoriesPanel)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_UI_list_slot)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_add_path)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_add_path_with_subpaths)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_move_up)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_move_down)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_remove_path)
bpy.utils.register_class(TEXDIRS_OT_remove_all_paths)

def unregister():
bpy.utils.unregister_class(TextureDirectoriesPanel)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_UI_list_slot)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_add_path)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_add_path_with_subpaths)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_move_up)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_move_down)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_remove_path)
bpy.utils.unregister_class(TEXDIRS_OT_remove_all_paths)

if __name__ == "__main__":
register()

 


0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
0 użytkowników
Do góry