Modding Gothica > Ukończone modyfikacje

[G½] SystemPack

(1/63) > >>

MaGoth:
Gothic ½ — SystemPack
Kraj dewelopera: Rosja
Platformy gry: "GOTHIC1", "GOTHIC2: Klasyczny", "GOTHIC2: Noc Kruka"
Typ aktualizacji: Pakiet
Nazwa: SystemPack
Wersja: 1.8 (build: 0155, rev: 0)
Język:: (Angielski , Rumuński , Niemiecki , Rosyjski , Włoski , Czeski , Polski , Hiszpański ).
Waga: 6x ~ 10,2 MB

Twórcy: Guzz aka killer-m, MaGoth, KuDeSnik, alex_draven
Oryginalny wątek: Gothic ½ — SystemPack (World of Players RU)

Status: Wydane (100%)
Data wydania wcześniejszych wersji: 31.08.2013 | 02.12.2013 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 29.03.2014 | 11.10.2014 | 19.06.2016 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | 02.10.2016 | 19.03.2017 ||
Data wydania najnowszej wersji: 26.09.2019

Gothic ½ - SystemPack - to pakiet aktualizacji systemu i plików exe, który modyfikuje i rozwija możliwości działania gier "GOTHIC1", "GOTHIC2: Klasyczny", "GOTHIC2: Noc kruka", modów i dodatków opartych na nich.

Główne zmiany:
• Dostosowanie pakietu do poprawnego działania pod systemami Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10;
• Adaptacja pakietu do wsparcia gier "GOTHIC1", "GOTHIC2: Klasyczny", "GOTHIC2: Noc Kruka" z uwzględnieniem wszelkich zmian i poprawek;
• Automatyczne łatanie pamięci dynamicznej i plików systemowych dla wszystkich wersji obsługiwanych gier;
• Integracja z systemem dźwięku przestrzennego - X3DAudio - dla wszystkich wersji obsługiwanych gier;
• Pakiet wykorzystuje własny plik *.INI z częściową modyfikacją opcji wewnętrznych dla wszystkich wersji obsługiwanych gier;
• Wprowadzono poprawki, dzięki którym pliki *.exe pamięci SystemPack są teraz odczytywane z plików *.patch;
• Aktualizacja, adaptacja i wsparcie GothicStarter dla wszystkich wersji gry;
• Dodano minimalne wsparcie dla gry Gothic Sequel.
• Dodano prawidłowe wykrywanie nazwy karty graficznej w ustawieniach gry (ostatnie pięć wykryć są zapisane w pliku "system\sp.log" file).
• Rozdzielczości wyższe niż 2048 pikseli są obsługiwane w systemie Windows 10 1809 i nowszych.
• Dodano ustawienie "Preferowana częstotliwość odświeżania - sterowana przez aplikację" do profilu sterownika Nvidia, aby zapobiec awariom w niektórych systemach.
• Naprawiono niskie FPS na Windows 10 z kartami graficznymi AMD, przy pierwszym uruchomieniu gry zostanie włączony tryb okienkowy z obsługą Vsync.

Grafika:
• Wsparcie wysokich rozdzielczości;
• Skorygowany FOV Hor+;
• Zwiększona odległość renderowania świata, NPC, portali;
• Balanced correspondence of map sides;
• Możliwość wyłączenia LOD;
• Naprawiono błąd z znikającymi obiektami/modelami po włączeniu teselacji;
• Automatyczne/ręczne skalowanie interfejsu.

Stabilność:
• Zwiększony próg minimalnej pamięci podręcznej tekstur;
• Wyłączony nieparzysty strumień dla resource managera;
• Wyłączono rozładowywanie pamięci podręcznej podczas minimalizowania gry;
• Zmodyfikowane niskie FPS i wyświetlanie ramki okna w trybie pełnoekranowym w Windows 8 i 8.1;
• Zaktualizowano bibliotekę zarządzania pamięcią "Shw32.dll" w celu poprawy stabilności gry (alokacja - CRT).

Obraz:
• Zmodyfikowano powielanie skalowania podczas odtwarzania wideo;
• Wyłączono ograniczenie rozdzielczości pliku wideo.

Dźwięk:
• Obsługa dźwięku przestrzennego opartego na X3DAudio/XAudio2;
• Dodano obsługę formatu odtwarzania plików *.OGG-vorbis.

Wirtualny system plików:
• Znacznie zwiększona szybkość uruchamiania i ładowania gry.

Pozostałe:
• Naprawiono problem z uruchamianiem gry w systemie Windows 7 przez rundll32.exe;
• Naprawiono problem z uruchamianiem gry przez sterownik Logitech SetPoint;
• Naprawiono problem z zawieszaniem się kamery i znikającymi teksturami na kartach NVIDIA;
• Wyłączono ograniczenie FPS;
• Naprawiono opcje klawisza F8 w trybie testowym MARVIN;
• Gra uruchamia się w 32-bitowej gamie kolorów;
• Dodano możliwość ustawienia szybkości powtarzania wciśniętego klawisza;
• Naprawiono niemożność aktywacji przycisku w Świątyni Śniącego;
• Dodano możliwość zmiany ekranu splashscreena gry (podczas uruchamiania);
• Częściowo zmodyfikowane powiązania klawiszy;
• Zwiększono maksymalną liczbę wielokątów w modelach;
• Dodano ustawienie prędkości obrotu modelu;

Zmiany i poprawki w plikach systemowych gry (ZenGin)
SpoilerGRAFIKA, WIZUALIZACJA, RENDER:

* Konfigurowalny FOV Hor+:— Pierwotnie stworzone jako FOV Vert-, tj. poziome FOV jest zablokowane, a pionowe FOV zmniejsza się wraz ze wzrostem proporcji monitora, tj. im szerszy ekran, tym bardziej narusza pole widzenia: 


— Teraz zostało to odwrócone, co prowadzi do zablokowania pionowego FOV, podczas gdy poziomy zwiększa się wraz ze wzrostem współczynnika proporcji monitora, co zapewnia lepsze ogólne wrażenia:


— Istnieje możliwość zmiany pionowego FOV poprzez parametr w pliku (SystemPack.ini opcja VerticalFOV);;
— Dodano możliwość włączenia alternatywnej metody obliczania FOV, dzięki której modele w grze nie będą się już wydawały wydłużone (sekcja [PARAMETERS], opcja NewFOVformula w SystemPack.ini):

* Zwiększony zasięg rysowania świata, NPC i portali:— Aby zwiększyć odległość rysowania świata gry wprowadzono nowy mnożnik (sekcja [PARAMETERS], opcja DrawDistanceMultiplier w SystemPack.ini);
— Aby dostosować odległość rysowania, gdy NPC są dodawane/usuwane, istnieją dwie opcje (sekcja [PARAMETERS], opcje SPAWN_INSERTRANGE i SPAWN_REMOVERANGE w SystemPack.ini);
— Odległość rysowania dla pomieszczeń z portalami może być zmieniona (sekcja [PARAMETERS], opcje OutDoorPortalDistanceMultiplier, InDoorPortalDistanceMultiplier i WoodPortalDistanceMultiplier w SystemPack.ini):

— Zwiększono ilość pamięci dla klas używanych w silniku renderującym: zCRndAlphaSortObject_Vob oraz zCRndAlphaSortObject_WorldPoly ponieważ wystąpiły przepełnienia pamięci, które powodowały nieskończoną pętlę (obraz zawieszał się, odtwarzany jest dźwięk);
— Zwiększono liczbę obiektów alphaVOB, aby zapobiec zawieszaniu się gry podczas renderowania dużych odległości rysowania.

WYŚWIETLACZ I MONITOR:

* D3DIM700.dll— Automatyczne łatanie pliku D3dim700.dll w celu obsługi monitorów o wysokiej rozdzielczości z obsługą od WinXP do WinBlue;
—Wyłączono ograniczenie dla tworzenia wyższych rozdzielczości, które wcześniej powodowało awarię gry z następującym błędem:
 


Wynika to z wbudowanej funkcji sprawdzania w Direct3DCreateDevice; jeśli rozdzielczość była większa niż 2048 pikseli, urządzenie nie mogło zostać utworzone. Funkcja została teraz zmieniona, aby można było zweryfikować do 524288 pikseli, w przeciwieństwie do 2048 wcześniej.

Multi-Monitor — 5040x1050 px:


Ultra-WideScreen — 5760x3240 px:


Ultra-WideScreen — 10625x6641 px:


— Aby wyświetlić wszystkie dostępne rozdzielczości w menu gry, opcja extendedMenu=1 w pliku Gothic.ini musi mieć wartość 1;
— Zwiększono ilość pamięci używanej przez grę, aby dostosować ją do większych rozdzielczości, w przeciwnym razie gra zawiesza się, gdy jest pełna.


* Prawidłowe proporcje map:Początkowo mapy były wyświetlane z uwzględnieniem proporcji monitora, stąd potencjalnie wyglądały na rozciągnięte:— Zostało to zmienione tak, że teraz wszystkie mapy są wyświetlane jak na monitorze 4:3, aby wyświetlać je zgodnie z intencją twórców:WIDEO:

* BINKW32.dll— Naprawiono większość znanych problemów związanych z odtwarzaniem wideo na wszystkich systemach operacyjnych.
— Naprawiono problemy ze skalowaniem podczas odtwarzania wideo w systemie Windows Vista i nowszych; pierwotnie nie były one wyświetlane podczas włączania skalowania.
— Teraz używa skalowania oprogramowania do skalowania wideo, co zwiększa zużycie procesora podczas odtwarzania filmów w porównaniu z oryginalną metodą (nie ma to żadnego znaczenia dla nowoczesnych systemów).
— Dodano wsparcie dla biblioteki wideo Framewave, aby zmniejszyć obciążenie procesora (używając wielowątkowości i SSE2 jeśli jest dostępny).
— Usunięto limit rozdzielczości plików wideo. "Gothic" zawiera wbudowaną kontrolę, aby upewnić się, że po otwarciu pliku wideo jego rozdzielczość jest mniejsza lub równa rozdzielczości gry. Błąd doprowadzał na przykład do tego, że podczas odtwarzania w rozdzielczości 1024x768 niemożliwe było odtworzenie wideo w rozdzielczości 1280x800, ponieważ video prostu się nie otwierało.
— Teraz każdy film wskazuje grze, że ma tę samą rozdzielczość co gra, wykonując wewnątrz skalowanie obrazu, dzięki czemu nie ma już ograniczenia rozdzielczości plików wideo.
— Wdrożone wsparcie dla definicji instrukcji dla SSE/SSE2; wcześniej mogło dojść do zawieszeń, awarii i nieodtwarzania filmów. Jeśli nie ma instrukcji dla procesora, poprawka BinkFix nie zostanie użyta.

AUDIO:

* MSSDS3DH.m3dBiblioteka została przepisana całkowicie od podstaw, podczas gdy technologia została przeniesiona z X3DAudio/XAudio2 do MS. Ponieważ X3DAudio jest biblioteką oprogramowania, wszystko, co zostało w niej zaimplementowane, powinno działać dobrze na każdej karcie dźwiękowej.
— W pełni zaimplementowane podstawowe wsparcie dla dźwięku przestrzennego i pogłosu które wcześniej działało po wybraniu EAX2 w ustawieniach sterownika dźwięku w grze, a teraz jest realizowane za pomocą DirectSound 3D HW); działa to w pomieszczeniach/jaskiniach.
Poprawki błędów związanych z dźwiękiem pogłosu w grze:
— Naprawiono wyłączony dźwięk na kartach dźwiękowych o częstotliwości próbkowania powyżej 48 kHz.
— Domyślne ustawienia dźwięku przy uruchamianiu gry to 192kHz i aktywny DirectSound3D HW.
— Poprawiono dźwięk pogłosu dla gry "Gothic 1".
— Do każdego dźwięku wykorzystującego pogłos stosowane są indywidualne parametry, dzięki czemu dźwięki wykorzystujące ten efekt brzmią jak najbardziej zbliżone do oryginału, dzięki zastosowaniu logiki matematycznej.
— Dodano możliwość regulacji dźwięku pogłosu (opcja ReverbVolume w SystemPack.ini).
— Wartość domyślna mnożnika pogłosu głośności została zmieniona z 1.0 na 3.0.


WIRTUALNY SYSTEM PLIKÓW:

* VDFS32G.dll— Kod biblioteki został napisany od podstaw. Został również zoptymalizowany tak bardzo jak to tylko możliwe.
— Biblioteka VDFS32G.dll jest w pełni dostosowana i kompatybilna z następującymi grami: "Gothic 1", "Gothic 2", "Gothic 2: Noc Kruka" oraz opartymi na nich modami.
— Usunięto wszystkie możliwe blokady i sztuczne ograniczenia, które występowały w poprzednich wersjach biblioteki.
— Przy uruchamianiu gry i inicjalizacji systemu VDF, plik VDFS.dmp nie jest już używany, zamiast tego za każdym razem będzie odbudowywany jego odpowiednik (w pamięci).
Poprawiono działanie pliku vdf_searchfile:
• Naprawiono problem z częściowym wyszukiwaniem logicznym dla pełnych nazw plików, który uniemożliwiał odtworzenie dźwięków umierania dla bezimiennego bohatera.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego z folderu SPEECH wybierany był niewłaściwy efekt dźwiękowy, jeśli istniał on w folderze SFX.

Ta wersja biblioteki VDF nadal ładuje wszystkie stare indeksy z VDF, ale dzięki optymalizacji procesu czyni to znacznie szybciej i w zasadzie robi to w czasie rzeczywistym.

Znane ograniczenia VDFS:
—  Maksymalny rozmiar pliku 4 GB (ograniczenie FS).
— Długość nazwy: nazwa pliku (nie scieżka do pliku!) może mieć maksymalnie 64 znaki  (63 + 1 backslash), tj. w  "..\_work\Data\", "_work" i "Data" może mieć maksymalnie 63 znaki. Cała ścieżka pliku nie jest jednak ograniczona w znakach.

Szybki test wydajności (przy użyciu dysku SSD):
— Uruchamianie: 0.523756 sek. vs. 15.948714 sek. w oryginale.
— Otwieranie pliku: 0.000030 sek. vs. 0.000073 sek. w oryginale.
— Sprawdzenie istnienia pliku: 0.000004 sek. vs. 0.000034 sek. w oryginale.
— Wyszukiwanie plików po nazwie: 0.000006 sek. vs. 0.000216 sek. w oryginale.

Dzięki temu czas wczytywania gry "Gothic 1" uległ znacznemu skróceniu. Z oryginalną biblioteką Vdfs32g.dll wczytywanie zapisu trwało ~5-6 sekund, z mod-fixem ~20-22 sekundy, a teraz trwa to tylko ~1-1,5 sekundy, nawet z mod-fixem...

EXECUTABLE:

* Ogólne zmiany dla wszystkich gier (*.exe):— Naprawiono problemy z niskimi FPS i wyświetlaniem ramki w trybie pełnoekranowym dla Windows 8 i 8.1. W tych systemach operacyjnych opcja "DisableMaxWindowedMode" jest domyślnie włączona dla wszystkich aplikacji DirectX 5-7. Z tego powodu tryb pełnoekranowy nie działał poprawnie; zamiast tego ramka ukrywała pasek zdrowia postaci niezależnych i powodowała niski framerate na poziomie ~30 fps:Użycie parametru "SetAppCompatData" wyłącza "DisableMaxWindowedMode, dzięki czemu ramka nie pojawia się, a framerate nie ulega zmianie;
— Naprawiono tryb testowy, po wciśnięciu F8 aby wejść w tryb Marvin można teraz "latać" w każdym kierunku, a nie tylko na północ jak wcześniej;
— Wyłączono osobny wątek dla menedżera zasobów gry, który był domyślnie uruchomiony. Ten wątek był czasami traktowany priorytetowo przed wszystkim innym, powodując zawieszanie się gry;
— Zwiększono minimalną wartość pamięci podręcznej tekstur w grze (dla wszystkich systemów operacyjnych), co zapobiega migotaniu niektórych tekstur i zwiększa stabilność gry. Parametr można dostosować w pliku (Gothic.ini opcja zTexCacheSizeMaxBytes);
— Naprawiono problemy z renderowaniem mgły radialnej, które powodowały swego rodzaju "szarpanie i ciągnięcie" ruchu kamery. Co więcej, w Windows 8.1 pojawiły się bardziej znaczące błędy w postaci błędów graficznych (znikania tekstur) na kartach NVIDII. Problem "szarpania" kamery pojawia się w niektórych częściach świata gry, a w nowszej wersji sterownika (290.53) niektóre tekstury obiektów są częściowo nieobecne/brakujące:Dla kart Nvidii flaga WRITEONLY została domyślnie usunięta podczas tworzenia bufora wierzchołków, co rozwiązuje problem „szarpania” kamery i brakujących tekstur. Możesz włączyć lub wyłączyć flagę WRITEONLY poprzez plik (SystemPack.ini opcja Disable_D3DVBCAPS_WRITEONLY):— Z powodu niektórych błędów tekstur, ustawienie Disable_D3DVBCAPS_WRITEONLY w pliku SystemPack.ini jest teraz włączone dla gry "Gothic 1";
— Teraz, gdy uruchamiasz grę na dowolnym systemie operacyjnym, rozdzielczość ekranu używa 32-bitowych kolorów zamiast wcześniejszych 16-bitowych. Jest to konieczne do zapewnienia poprawnego odtwarzania wideo (naprawa błędu w bibliotece Binkw32.dll) oraz rozwiązuje problem z uruchomieniem gry na Windows 8.1, który nie posiada 16-bitowej konfiguracji kolorów (opcja Gothic.ini zVidResFullscreenBPP);
— Aby zapobiec występowaniu tego błędu: "SmartHeap Library. MEM_BAD_POINTER" biblioteka została zaktualizowana do wersji 10.00.45; błąd nie został jednak w pełni naprawiony i nawet zaktualizowana wersja nie gwarantuje jego nieobecności. Na szczęście błąd ten nie występuje zbyt często, a jeśli już, to tylko po wyjściu z gry i tylko w "Gothic 1";
— Naprawiono błąd w motywie muzycznym wieży Xardasa dla gier "Gothic 2" i "Gothic 2: Noc Kruka." Teraz jest odtwarzany na Windows 8.0 i OS 8.1 bez żadnych niepożądanych dźwięków;
— Naprawiono błąd związany z działaniem moverów i znikających vobów;
— Naprawiono błąd 0xc0000005 podczas uruchamiania gry na laptopach z grafiką zintegrowaną, technologia Nvidia Optimus;
— Naprawiono sterowanie myszą podczas korzystania z powiększenia interfejsu systemu operacyjnego;
— Naprawiono możliwe opóźnienie 1-5 sekund po otwarciu mapy w ekwipunku;
— Pliki zmienione przez grę są teraz automatycznie indeksowane (czcionki gry, itp ...);
— Dodano możliwość zmiany czasu wyświetlania dialogów w grze;
— Dodano opcję włączenia trybu okienkowego bez ramki;
— Wyłączono komunikat o błędzie "D: OBJ: deleting an already deleted zCObject?!":

dla wszystkich plików EXE obsługiwanych gier z wyjątkiem "Gothic 2 Klasyczny" (BUGFIX_already_deleted_zCObject opcja w SystemPack.ini);

— Wsparcie dla uruchamiania plików game-exe z flagą LAA (4gb_patch z NTCore i/lub LaaHack od NicoDE), dla systemów x64;
— Dodano opcję wyłączenia animacji pływania w trybie chodzenia, jest to przydatne, jeśli gra/mod korzysta z modelu postaci, który nie jest zbudowany na Humans.mds, ponieważ zapobiega to problemom podczas uruchamiania (sekcja [DEBUG], Disable_HUMANS_SWIM.MDS opcja w SystemPack.ini);
— Dodano opcję wyłączenia clipowania obiektów w lokalizacjach Indoor (sekcja [PARAMETERS], opcja DisableIndoorClipping w SystemPack.ini):— Naprawiono niepoprawnie działający parametr DrawDistanceMultiplier;
— Bohater nie może używać broni, gdy korzysta z niektórych interaktywnych obiektów (kowadło, ogień w kuźni itd...);
— Animacja interakcji przedmiotów z przedmiotami z ekwipunku (np. wypicie mikstury), nie przerywa się, gdy bohater zostaje trafiony;
— Bohater nie może rozpocząć żadnej interakcji, gdy menu jest otwarte;
— Naprawiono "zacinanie się" (ClickLock) w przypadku myszy z częstotliwością odpytywania 1000 Hz;
— Możliwość wyłączenia podświetlenia dla martwych NPC z pustym ekwipunkiem;
— Możliwość zmiany koloru czcionki w oknach dialogowych;
— Kiedy bohater spróbuje używać broni, podczas gdy plądruje inwentarz martwego npc, wszystkie okna inwentarza zostaną automatycznie zamknięte;
— Gry są wyłączone z DEP (Data Execution Prevention), aby zapobiec awariom;
— Lepsza obsługa kart graficznych (szczególnie zintegrowanych i laptopowych):


 
— Wspinanie się po półkach skalnych działa poprawnie przy wysokich FPS;
— Poprawiono wykrywanie kolizji dla zaklęć magicznych na średnich/niskich dystansach;
— Ukryto drugą wartość siły i zręczności w menu postaci;
— Dodano filtrowanie anizotropowe;
— Obsługa tarcz jest domyślnie włączona;
— Naprawiono rzadki błąd, gdy FPS spada do ~0-1;
— Okno bez obramowania może być włączone bez wyłączania Vsync;
— Zwiększona odległość płynnej animacji dla NPC;
— W trybie okienkowym, wolna kamera (przycisk F6 w trybie MARVIN) może być obracana za pomocą myszy;
— Przedmioty w ekwipunku są wyświetlane na tle tekstury:— Okno ekwipunku nie zamyka się w pierwszych sekundach, gdy próbujesz splądrować nieprzytomnego NPC.


* GOTHIC.exe (Klasyczny):— Wyłączono limit FPS dla gry "Gothic 1", po wciśnięciu dowolnego klawisza framrate spadał do ~24 fps;
— Naprawiono brak możliwości aktywacji przełącznika w Świątyni Śpiącego, który pojawiał się po wyłączeniu limitu FPS, co uniemożliwiało jego aktywację. Funkcja odpowiedzialna za aktywację przełączników została naprawiona, więc teraz przełącznik działa. W przypadku problemów z innymi przełącznikami, poprawka ta może być wyłączona w następującym pliku (sekcja [DEBUG], opcja MoverBugfix w SystemPack.ini);
— Zmieniono klawisze funkcyjne w grze "Gothic 1", aby ułatwić poruszanie się po menu gry i ekwipunku.Dodano możliwość ustawienia szybkości klawiszy automatycznego powtarzania i nieznacznie zwiększono opóźnienie, które można konfigurować za pomocą pliku (sekcja [PARAMETERS], opcje keyDelayRate i keyDelayFirst w SystemPack.ini);
— Częściowo zmieniony układ klawiatury w grze "Gothic 1"; domyślnie gra używa niemieckiego układu klawiatury, co jest niewygodne dla osób używających innych układów klawiatury podczas korzystania z konsoli kodów. Możesz przełączyć układ w pliku (sekcja [DEBUG], opcja USInternationalKeyboardLayout w SystemPack.ini);
—  Dla bardziej responsywnego sterowania myszką, gra "Gothic 1" została wzbogacona o opcję "Variable speed rotation model" z gry "Gothic 2" (w której ta opcja jest dostępna w Gothic.ini), w "pakiecie systemowym" można ją skonfigurować w pliku (sekcja [PARAMETERS], opcja zMouseRotationScale w SystemPack.ini);
— Wyłączono ładowanie pamięci podręcznej, gdy gra "Gothic 1" została zminimalizowana. Teraz po zminimalizowaniu gry nie zawiesza się ona już z błędem:— Zaimplementowano wsparcie dla GothicMod.exe z łatką GothicFps-108 autorstwa NicoDE;
— Przywrócono działanie szybkiego zapisu/wczytywania w grze "Gothic 1" tylko dla GothicMod.exe (opcja QuickSaveEnable w SystemPack.ini).
— Zmieniono klawisze zapisu/wczytywania z F9/F10 na F5/F9, tak jak w grze Gothic 2.
— Naprawiono błąd związany z kompilacją plików czcionek do gry (tylko dla wersji "Gothic 1" autorstwa 1C-Snowball), przez który brakowało tekstu notatek i książek;
— Poprawka uniemożliwiająca wyłączenie aktywnego NumLocka podczas uruchamiania gry "Gothic 1" (opcja NumLockDisable w SystemPack.ini);
— Naprawiono błąd związany ze znikaniem pochodni w grze "Gothic 1" (opcja TorchFix w SystemPack.ini);
— Naprawiono błąd dotyczący znikania PFX-owych efektów płomieni w grze "Gothic 1" (opcja PFXfix w SystemPack.ini);
— Wprowadzono możliwość kontrolowania sposobu działania bariery w grze "Gothic 1" (opcja ShowBarrier w SystemPack.ini);
— Naprawiono niski FPS w niektórych obszarach świata gry (Wieża Mgieł, drugie piętro wieży Xardasa), tylko dla pliku GothicMod.exe 1.08k_mod;
— Naprawiono niski FPS w ekwipunku (ten błąd występuje tylko w rosyjskiej wersji gry Russobit-M);
— Naprawiono awarie gry z błędem "zCollisionDetector";
— Zwiększono limit liczby cząsteczek z 4096 do 65536, aby zapobiec zniknięciu efektów PFX;
— Zabicie NPC od tyłu wprowadza go w stan sDead, zamiast animacji s_WoundedB;
— The restriction for the orc guild to change/sheathe arms has been lifted, will work with a probability of 50/50, as in GEngine;
— NPC nie mogą jednocześnie założyć łuku i kuszy;
— Możliwość wyłączenia dźwięku emitowanego przez barierę (sekcja [BARRIER], opcja DisableSound w SystemPack.ini);
— Strafowanie zablokowane podczas skoku/upadku;
— Obrażenia zadawane przez barierę mogą być wyłączone (sekcja [BARRIER], opcja DisableDamage w SystemPack.ini);
— Współczynnik handlu może być dostosowany jak w G2 (sekcja[PARAMETERS], opcja TRADE_VALUE_MULTIPLIER w SystemPack.ini);
— Opcja "Zapisz grę" została zablokowana, gdy bohater nie żyje;
— Animowany ekwipunek (sekcja [PARAMETERS], opcja Animated_Inventory w SystemPack.ini);
— Właściwa kamera aktywuje się, gdy bohater otwiera ekwipunek z bronią w ręku;
— Otwieranie mapy poprzez wciśnięcie przycisku "M" jest blokowane, gdy bohater skacze/spada/pływa/jest martwy lub przemieniony w potwora;
— Możliwość rzucania przedmiotami:

* Otwórz ekwipunek, wybierz przedmiot
* Wciśnij "LPM + strzałkę w prawo" lub "Ctrl + strzałkę w prawo".
* Aby rzucić przedmiotem wciśnij "LPM + strzałka w górę" lub "Ctrl + strzałka w górę".
— Niektóre animacje walki nie są przerywane, gdy bohater zostaje trafiony (sekcja [PARAMETERS], opcja Fight_ANI_Interrupt w SystemPack.ini);
— Czas wyświetlania napisu z nazwą zaklęcia skrócony do ~2 sekund;
— Możliwość wyłączenia efektu podświetlenia dla NPC i focusowanych itemów (sekcja [PARAMETERS], opcje HighlightMeleeFocus, HighlightInteractFocus, HighlightInteractNoFocus w SystemPack.ini);
— Wyłączono podświetlenie dla martwych NPC z pustym ekwipunkiem;
— Upuszczone itemy otrzymują flagę ITEM_DROPPED (Dodaj do pliku skryptu Constants.d ten string):

--- Kod: ---const int ITEM_DROPPED = 1<<24;
--- Koniec kodu ---

— Dodano sterowanie w stylu Gothic 2;
— Interakcja z drabiną, nie przerywa się, gdy bohater zostaje trafiony;
— Ulepszono wykrywanie pustych NPC, aby ukryć podświetlenie;
— Bohater może wykonać atak w biegu;
— Bohater może podnosić przedmioty pod wodą;
— Skrócony czas wyświetlania ciągu z nazwą zaklęcia, gdy został wybrany z selektora zaklęć;
— Bohater nie może duplikować przedmiotów, gdy wchodzi w interakcję z niektórymi przedmiotami
— Kamera działa poprawnie, gdy mysz jest wyłączona w ustawieniach gry;
— Wartość TRADE_VALUE_MULTIPLIER poniżej 0.5, nie pozwala sprzedawać przedmiotów za darmo. Minimalna cena sprzedaży wynosi 1;
— Ilość niektórych towarów od kupców, nie będzie podwajana na początku każdego rozdziału;
— Dodano opcję limitu FPS;
— Naprawiono zachowanie AI, gdy potwór nie może zdecydować, w którą stronę ma się obrócić:
https://upload.worldofplayers.de/files10/SystemPack_25_AI_BUG_1.gif

— Block works without misfire;
— Bohater nie może blokować obrażeń od tyłu;
— Bohater nie może blokować obrażeń zadawanych przez potwory (tylko blok, gdy bohater stoi, nie odskakuje);
— Skok do tyłu blokuje obrażenia bez przytrzymywania prawego przycisku myszy (tylko gdy Gothic2_Control=1);
— Potwory nie mogą blokować obrażeń;
— Zmieniono dźwięk, gdy potwór blokuje obrażenia;
— Zaklęcie Pirokineza jest stosowane poprawnie za drugim i kolejnym razem;
— Efekty PFX z zaklęcia Chain Lightning usuwa się z świata poprawnie;
— Bohater nie skacze po zamknięciu ekwipunku prawym przyciskiem myszy.


* GOTHIC2.exe (Klasyczny):— Dodano sprawdzenie i rozwiązanie automatycznego aktualizowania pliku wykonywalnego gry „Gothic 2” z funkcją Game_InitEngIntl w pliku GOTHIC.DAT.


* GOTHIC2.exe (Noc Kruka):— Po otrzymaniu obrażeń usta bezimiennego bohatera nie rozpoczynają już niekończącej się animacji;
— NPC nie założą już jednocześnie łuku i kuszy;
— Dodano obsługę klawiatury dla polskiej lokalizacji gry "Gothic 2: Noc Kruka" (opcja Polish_version w SystemPack.ini);
— Tryb pięści wyłącza się poprawnie po naciśnięciu klawisza "1";
— Otwieranie mapy przez naciśnięcie przycisku "M" jest blokowane, gdy bohater przemienia się w potwora;
— NPCs in the attack on the run does not rotate around its axis, copying the hero turn;
— Ostatnie zaklęcie zwoju daje pełne obrażenia, zamiast 1/10;
— Bohater nie może rozpocząć żadnej interakcji, gdy otwarte jest menu główne;
— Naprawiono błąd wprowadzony w 1.6, kiedy bohater nie wyjmował broni automatycznie po naciśnięciu przycisku "1";
— Upuszczone strzały, bełty i pochodnie po śmierci/nieprzytomności bohatera lub NPC, zostaną usunięte ze świata, po wczytaniu zapisu gry, w którym strzały, bełty i pochodnie nie zostały jeszcze upuszczone;
— Nawigacja w menu głównym za pomocą WASD;
— Zbroja jest widoczna w asortymencie kupca oraz w ekwipunku martwego/powalonego NPC (tylko nieubrana zbroja);
— Możliwość wyłączenia skalowania interfejsu dla ekwipunku;
— Naprawiono nieprawidłowy rozmiar menu DialogBoxa, gdy włączone jest skalowanie interfejsu.


* GOTHIC.iniAutomatyczne patchowanie:

--- Kod: ---Warning: Any change of the values for all these parameters happens only while running the game, after leaving it, all settings will be returned to their original state!


[VIDEO]
zVidResFullscreenBPP=32
; ... Color depth (in bit) for the screen resolution, by default the game uses 16.


[ENGINE]
zSubdivSurfacesEnabled=0
; ... Activates adding polygons in animated 3D models when loading them in-game, default is 0.

zTexCacheSizeMaxBytes=100000000
; ... A value to change the texture cache of the game, default: 32000000.
; works like this: if the value is less than 100000000, it is changed, else not.


[INTERNAL]
extendedMenu=1
; ... This value activates all available and supported monitor resolutions in the menu, on (1) or off (0), default the game uses 0.
--- Koniec kodu ---
— Naprawiono parametr autopatchingu extendedMenu.


* SHW32.dll:— Aby zapobiec występowaniu tego błędu: "SmartHeap Library. MEM_BAD_POINTER" biblioteka została zaktualizowana do wersji 10.00.45; błąd nie został jednak w pełni naprawiony i nawet zaktualizowana wersja nie gwarantuje jego nieobecności. Na szczęście błąd ten nie występuje zbyt często, a jeśli już, to tylko po wyjściu z gry i tylko w "Gothic 1".* GameUX i proces rundll32:W Windows 7 system używa GameUX dla gier "Gothic 1" i "Gothic 2", aby dodać je do przeglądarki gier:


    Oznacza to, że przy pierwszym uruchomieniu gry zostanie ona dodana do przeglądarki, dla której system będzie próbował pobrać obraz wyświetlania z internetu. A jeśli nie ma internetu, lub proces rundll32.exe jest blokowany przez oprogramowanie antywirusowe lub zaporę sieciową, gra po prostu się nie uruchamia.
    —  Podjęto drastyczne kroki w celu rozwiązania tego problemu.  pliku odpowiedzialnym za to, AcGenral.dll, wyłączono funkcję rundll32.exe, dzięki czemu proces ten nie przeszkadza w uruchomieniu gry (opcja FixGameUX w SystemPack.ini).

POZOSTAŁE:

* Używane pliki:— Podczas instalacji pakietu systemowego w katalogu gry "..\system" wymusza usunięcie plików MssDS3D.m3d.exe i D3dim700.dll, a w katalogu głównym gry usuwa wszystkie pliki *.dmp;
— Kiedy instalujesz/odinstalowujesz pakiet systemowy w katalogu gry: "...system" tworzy kopie zapasowe/przywraca pliki Vdfs32e.dll, Vdfs32e.exe, Vdfs32g.dll, Vdfs32g.exe oraz Shw32.dll;
— Wszystkie pliki systemu wirtualnego nie są już używane przez grę po zainstalowaniu "pakietu systemowego", niezależnie od wersji i lokalizacji oryginalnej gry;
— Naprawiono problem z uruchamianiem gier, jeśli zainstalowany był najnowszy sterownik Logitech SetPoint, z powodu którego gra pojawiała się w procesach nie wykazując żadnej aktywności. Powodem był błąd w sterowniku SetPoint, który uniemożliwiał działanie funkcji Windows, z której korzysta każda gra z serii "Gothic". Naprawiono to poprzez zastąpienie przestarzałego wywołania funkcji jej nowoczesnym odpowiednikiem.


* Poprawki Steam:— Biblioteka nie była w stanie użyć innego katalogu gry zamiast "..Gothic II"; teraz "Gothic 2: Gold" powinien działać bez problemu na Steamie;
— Zaimplementowana poprawka dla SteamOverlay; jest teraz zablokowany w obu wersjach gry, jednak statystyki działają (wymaga testów).

Nowe funkcje i możliwości (ModKit)
SpoilerSPLASH SCREEN:

* SPLASH.bmp— Implemented automatic patching of the splash screen for all supported game versions and the mods based on them;
— Wsparcie dla odczytu/ładowania woluminów MOD/VDF (plik skompresowany); z katalogu: "...SystemSplash.bmp" (plik rozpakowany).
Sposób odczytu/ładowania:
Always checks the first MOD/VDF files if the directories of the game have multiple virtual volumes containing the splash screen, then goes on to sort by "date of creation" (as in the original) and eventually selects the newest one. If a mod/vdf file splash-screen is not found, it checks the directory of the game: "..\System". If it did not find there anything as well, the standard one will be loaded from the resources of the exe-file of the game.
Właściwości pliku:
"Splash" to niezmienna nazwa pliku, *.bmp to format, 24-bitowy kolor, rozmiar 500x200 pikseli.
Wrażliwość na wielkość liter:
If packaged in a MOD/VDF volume, then it is UPPERCASE; if it is unpacked in the directory: "..\System", then both upper and lower case (case sensitive).

SILNIK:

* LOD:W celu optymalizacji obciążenia procesora do wyświetlania geometrii, silnik gry przełącza się pomiędzy poziomami szczegółowości (LOD) – parametrami, które wpływają na wizualne wyświetlanie modeli w grze:
 


Na zrzutach ekranu 1 i 2 widać jak model NPC traci wielokąty, jeśli kamera jest dalej, natomiast na trzecim zrzucie ekranu LOD jest wyłączony.
— Dodano opcję wyłączenia LOD stosowanego do modeli statycznych i dynamicznych (w grze); opcja do której znajduje się w pliku  (sekcja [PARAMETERS], opcja DisableLOD w SystemPack.ini).


* Teselacja (CPU):Aktywacja dynamicznie ładowanych progresywnych siatek modelu *.3ds z dodatkowymi wielokątami w modelu w grze:


 
Gdy tryb teselacji jest aktywny, w połączeniu z LOD i bez niego, niektóre modele testowe są wyświetlane w grze nieprawidłowo:
* Obsługiwane pliki exe:— Zaimplementowano możliwość ustawienia wielkości okien i napisów w oknach dialogowych (opcja DialogBoxX, DialogBoxY, SubtitlesBoxX w SystemPack.ini);
— Zaimplementowano możliwość wyświetlania i ukrywania pasków stanu w grze (opcje ShowManaBar, ShowSwimBar, HideHealthBar w SystemPack.ini);
— Zaimplementowano możliwość kontrolowania czasu wyświetlania napisów do dialogów gry (sekcja [SUBTITLES], opcje Control, TimeMultiplier, MaxTimePerPhrase, TimePerChar w SystemPack.ini);

— Dodano możliwość zmiany rozmiaru niektórych elementów interfejsu:
• Dla gry "Gothic 1" (sekcja [INTERFACE], opcje NewChapterSizeX, NewChapterSizeY, SaveGameImageSizeX, SaveGameImageSizeY, InventoryItemNoteSizeX w SystemPack.ini)
• Dla gry "Gothic 2" i "Gothic 2: Noc Kruka" (sekcja [INTERFACE], opcje NewChapterSizeX, NewChapterSizeY, SaveGameImageSizeX, SaveGameImageSizeY w SystemPack.ini)— Dodano możliwość zmiany rozmiaru komórek ekwipunu, zalecany rozmiar to nie więcej niż 90-100 px przy 4-5 rzędach komórek w ekwipunku (sekcja [INTERFACE], InventoryCellSize opcja w SystemPack.ini);
— Implementacja elementów automatycznej i ręcznej zmiany interfejsu gry  (sekcja [INTERFACE], Scale option w SystemPack.ini):

Maksymalna wartość zależy od pionowej rozdzielczości ekranu. Limit jest ustalany na podstawie rozmiaru interfejsu tekstur 512x512, aby nie wychodził poza ekran:Uniemożliwiono zepsucie interfejsu, ustawiając zbyt wysoką wartość, tzn. wykluczono taką sytuację jak trzeci zrzut ekranu (przynajmniej w oryginalnych teksturach gry).


* Klasa ITEM_SHIELD:
W pełni przywrócone i umożliwione użycie tarcz w walce (opcja EnableShields w SystemPack.ini);
— Ta poprawka tarczy dotyczy tylko gry "Gothic 2: Noc Kruka" (Gothic2.exe) i "Gothic 1" (GothicMod.exe);
— W grze lub modzie tarcze muszą zostać dodane przez moderów, którzy mogą skorzystać z materiałów z naszej bazy modów: SystemPack_mdb.rar.

MODELOWANIE 3D:


* Zwiększono maksymalną liczbę wielokątów dla modeli 3D:Wcześniej, każdy model 3D z więcej niż 2048 wierzchołków nie byłby wyświetlany, teraz:
— Zmieniono wartość limitu 4096 wielokątów w modelu 3d, aby umożliwić tworzenie modeli o dużej liczbie wielokątów; maksimum wynosi teraz: ~40-45 tys. wierzchołków (~70-80 tys. wielokątów) w modelu z pojedynczą siatką. Modele z dużą liczbą wielokątów, bez większych zmian w silniku nie będą wyświetlane!
— Dodano zmienną wartość dla pamięci podręcznej modeli 3D i animacji w przypadku używania w grze modeli o dużej liczbie polygonów, aby zapobiec potencjalnemu zawieszeniu się gry. Można to znaleźć w pliku  (SystemPack.ini opcja s_posCacheList).

SYSTEM AUDIO:


* Miles:    — Dodano obsługę formatu plików OGG vorbis dla dialogów głosowych i efektów dźwiękowych w grze, aby zmniejszyć rozmiar plików, modyfikacji i dodatków do gry.
    Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tym typem pliku, zobacz plik "systempack_mdb.rar", katalog: "Ogg2Wav".

NARZĘDZIA:


* GothicStarter:— Aktualizacja do wersji 2.8.0.0;
— Dodano lokalizacje (Polski, Czeski, Hiszpański, Rumuński);
— Naprawiono lokalizacje (Włoski, Rosyjski);
— Po uruchomieniu gry z parametrem "-start" kursor myszy nie pojawia się już w grze;
— Ustawienia SystemPack.ini mogą być zastąpione przez konfigurację moda. Sekcja [OVERRIDES_SP] powinna zostać dodana do pliku mod .*ini.
Na przykład, jeśli chcesz wyłączyć barierę w swoim modzie, dodaj do MyMod.ini:

--- Kod: ---[OVERRIDES_SP]
BARRIER.AlwaysOFF=1
BARRIER.DisableSound=1
BARRIER.DisableDamage=1

--- Koniec kodu ---

Instrukcja instalacji:
SpoilerZalecenia:
- Zainstaluj i uruchom wszystkie aplikacje z uprawnieniami administratora;
- Jeśli to możliwe, zainstaluj pakiet na "czystej" wersji gry (bez innych modów lub łatek zainstalowanych na niej);
- Jeśli istniała inna wersja "SystemPack", usuń ją za pomocą deinstalatora.
- Usuń wszystkie pakiety/patche i inne poprawki (jeśli są zainstalowane),  które miały naprawić błędy naprawione przez ten pakiet systemowy. Nie gwarantujemy poprawnego działania - kompatybilność nie została przetestowana.
- Zaktualizuj sterowniki audio i wideo do najnowszej wersji.

Dla gry "GOTHIC1: Klasyczny"
1. Zainstaluj grę "GOTHIC1"
2. Zainstaluj Gothic1_PlayerKit-1.08k.exe, Gothic1_PlayerKit-2.8.exe
3. Zainstaluj G1Classic-SystemPack-1.8.exe
4. Graj.

Dla gry "GOTHIC2: Klasyczny"
1. Zainstaluj grę "GOTHIC2"
2. Zainstaluj Gothic2_fix-1.30.0.0.exe
3. Zainstaluj G2Classic-SystemPack-1.8.exe
4. Graj.

Dla gry "GOTHIC2: Noc Kruka"
1. Zainstaluj grę "GOTHIC2"
2. Zainstaluj dodatek "GOTHIC2: Noc Kruka"
3. Zainstaluj Gothic2_fix-2.6.0.0-rev2.exe
4. Zainstaluj Gothic2_PlayerKit-2.8.exe
5. Zainstaluj G2NoTR-SystemPack-1.8.exe
6. Graj.

DOWNLOAD: https://github.com/GothicFixTeam/GothicFix/releases

Robertboanerges:
Fajnie potestowałbym se ale linki nie działają.

inż. Avallach:
Links are dead. I tried to write about that in the topic on wog.ru, but I "have insufficient privileges to reply here". If topic is locked for everyone except members with some privileges, please fix it if you really want to get some feedback. If it's just my account, I would like to know the reason ;) (my account: http://worldofplayers.ru/members/84619/).

MaGoth:
Links: Loading ...  :)

MaGoth:
Linki aktywne, test. :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej